silvester bernadette wit

Onderwijszorg

 

Hieronder een samenvatting van de uitgangspunten van de leerlingenzorg op onze school:

 • In de groepen 1 en 2 gebruiken we het volgsysteem KIJK 1-2 om de ontwikkeling van de kinderen te observeren en te registreren.
 • In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we het pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen en te volgen.
 • We toetsen met behulp van het CITO- leerlingvolgsysteem in groep 3 tot en met 8.
 • Bij kinderen die anders scoren dan we van hen zouden mogen verwachten, d.w.z. een lagere score, een hoge score of bijzonderheden op sociaal emotioneel gebied, stellen we vast welke hulp of extra uitdaging nodig is. Dit wordt vastgelegd in een handelingsplan.
 • Handelingsplannen worden met de kinderen zelf, ouders, collega's en indien nodig externe deskundigen besproken. School, kind en ouder zetten zich samen in voor extra oefening en begeleiding.
 • Bij de groepen 2 en de groepen 3, zijn twee taalklassen in bedrijf waar een aantal geselecteerde kinderen enkele dagdelen per week werken om een inhaalslag te maken op taalgebied. Selectie gebeurt op basis van observaties van leerkrachten, toetsen en samenwerking met ouders.
 • Naast de groepen 7 werken een aantal geselecteerde leerlingen intensief aan begrijpend leesvaardigheden en woordenschat: 10 uur per week, deels tijdens en deels na schooltijd
 • In twee VindingRijkgroepen (groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8) treffen meer- en hoogbegaafde leerlingen elkaar een dagdeel per week om samen te werken aan uitdagende opdrachten
 • Leerlingen die beter leren door lesstof te koppelen aan praktisch handelen, werken verschillende momenten verspreid over de week in PraktijkRijk klas
 • Voor ouders en kinderen (samen) van groep 3 en 4 organiseren we 2 wekelijks - naschools - een lees- rekenbijeenkomsten om de lees- en rekenontwikkeling extra te stimuleren samen met ouders.

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Het omgaan met taal en leesproblemen en dyslexie valt binnen de basisondersteuning van de school.

Alleen als de begeleiding van de school onvoldoende aanslaat is doorverwijzing naar meer gespecialiseerde zorg aan de orde. In de groep van kinderen met dyslexie heeft ongeveer de helft geen ernstige enkelvoudige dyslexieklachten (EED.Enkelvoudig duidt op geen combinatie met een andere stoornis.) Deze kinderen komen niet in aanmerking voor specialistische behandeling binnen de jeugdhulp door gemeenten. Voor de kinderen die wel in aanmerking komen voor EED, is de gemeente financieel verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling. Dit is vanaf 1 januari 2015 geregeld in de Jeugdwet.

De Gemeenten binnen Zuid-Oost Brabant hebben hierover de volgende afspraken gemaakt met het onderwijs:

 1. De school signaleert lees/spellingsproblemen en/of mogelijke dyslexie. De school biedt ondersteuning volgens protocol en legt  een leesdossier aan.
 2. Wanneer blijkt dat de ondersteuning niet afdoende is en er een vermoeden is van EED, dan is er de mogelijkheid voor ouders om een aanvraag in te dienen voor diagnostiek EED. Dit doen zij bij de toegang van de gemeente.
 3. Wanneer de ouders besluiten een aanvraag in te dienen, is een volledig en inhoudelijk correct leesdossier een voorwaarde voor toekenning van diagnostiek. 
 4. De medewerker van de toegang bij de gemeente checkt bij de ingediende aanvraag nogmaals het leesdossier op volledigheid.
 5.  Wanneer het leesdossier volledig is, wordt de toekenning  voor diagnostisch onderzoek door middel van een beschikking schriftelijk naar de ouders gestuurd. Als er daadwerkelijk EED wordt vastgesteld, wordt er een beschikking opgemaakt voor behandeling.
 6. De ouders kunnen vervolgens terecht bij een gecontracteerde zorgaanbieder voor dyslexiezorg.

De volledige regeling kunt U nalezen op de site van het Samenwerkingsverband Peelland PO.

www.swv-peelland.nl  onder het kopje “downloads”

Op deze link Schoolondersteuningsprofiel  kunt u meer informatie vinden over ons schoolzorgprofiel. 

Daar vindt U ook alle adressen van contactpersonen en instanties.

Deel ons

Volg ons

© Silverster Bernadette. Website Van Dongen Design - Inloggen

Adresgegevens

Silvester - Bernadette
Dahliastraat 2
5701 ET Helmond
Telefoon: 0492 - 523775
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.silvester-bernadette.nl