silvester bernadette wit

Praktische info

Schoolgids 2023 - 2024

Via bovenstaande links kunt u de schoolgids en kalender openen. 

Kalender 2023- 2024

In de schoolkalender / schoolgids vindt u informatie over de doelen, werkwijze en organisatie van ons onderwijs. Verder bevat de schoolgids allerlei praktische gegevens.

We hopen, dat de schoolkalender / schoolgids (naast andere informatie), ertoe bijdraagt, dat eenieder, die bij de school betrokken is, de verdere ontwikkeling van de school mede vorm geeft in de komende jaren. We nodigen u van harte uit.

Ouders van kleuters die starten bij ons op school ontvangen naast de schoolkalender / schoolgids een kleuterinformatieblad waarin allerlei praktische zaken over school aan de orde komen.
Hebt u na het lezen van de schoolkalender / schoolgids nog vragen en/of opmerkingen, dan horen we dat graag van u. De deur staat altijd open.

Klik op de bovenstaande links voor de kalender en de schoolgids 

Leerrecht

We verwachten van ouders/verzorgers dat ze ervoor zorgen dat hun kind elke dag op tijd op school is en dat afspraken voor bv. tandartscontrole, aanvragen identiteitsbewijs ez. ná schooltijd of in schoolvakanties worden gemaakt.

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, moet dit vóór schooltijd worden doorgegeven. Dit kan telefonisch of per mail: 0492-523775 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schooltijden

Wij werken op onze school met een continurooster. Een continurooster betekent dat de kinderen tussen de middag op school blijven. De schooltijden gelden voor de hele school!

Maandag 8.30 u - 14.45 u
Dinsdag 8.30 u - 14.45 u
Woensdag 8.30 u - 12.30 u
Donderdag 8.30 u - 14.45 u
Vrijdag 8.30 u - 12.30 u

De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats, voor die tijd is er geen toezicht. De eerste bel gaat om 8.20 uur. De kinderen mogen dan naar binnen. De lessen starten om 8.30 uur. 

Pauze

De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze, als tussen de middag spelen de kinderen met leeftijdsgenoten uit enkele andere groepen samen buiten. We hebben voor deze organisatie gekozen om kinderen voldoende speel- en beweegmogelijkheden te bieden. Kleuters spelen op hun eigen speelplaats.

Speelpauze ochtend

De groepen 5 en 6 spelen van 10.00 uur tot 10.15 uur

De groepen 3 en 4 spelen van 10.15 uur tot 10.30 uur

De groepen 7 en 8 spelen van 10:30 uur tot 10:45 uur

Speelpauze voor of na de lunch

De groepen 5 en 6 spelen van 11.30 uur tot 12.00 uur.

De groepen 3 en 4 spelen van 12.00 uur tot 12.30 uur.

De groepen 7 en 8 spelen van 12.30 uur tot 13:00 uur.

Tijdens deze pauzes wordt er gesurveilleerd door leerkrachten van de schoo

Gymtijden

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08.30 - 09.15 groep 3 groep 6  groep 3 groep 6 groep 5M
09.15 - 10.00 groep 3 groep 6 groep 3  groep 6 groep 7
10.00 - 10.45 groep 4 groep 7 groep 4 groep 7
10.45 - 11.30 groep 4 groep 7 groep 4 groep 8
11.30 – 12.15     groep 5K   groep 8
12.30 -13.15        
13.00 - 13.45 groep 5 groep 8    
13.45 - 14.30 groep 5 groep 8    

Kinderen van groep 3 t/m 8 douchen na elke gymles of ze frissen zich met een washand op na de gymles. Onze school heeft de predicaten "Gezonde school" en "Sportieve school" verdiend. Een gezond lichaam en een gezonde geest versterken elkaar!

Vakantie en vrije dagen

Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Carnavalsvakantie: 12 februari t/m 16 februari 2024

2e Paasdag: 1 april 2024

Koningsdag: 27 april 2024

Meivakantie: 22 april t/m 10 mei 2024

Hemelvaart: 9 en 10 mei 2024

2e Pinkesterdag: 20 mei 2024

Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2024

Studiedagen

  • Studiedagen team; Deze dagen zijn alle kinderen de hele dag vrij.
    21 september, 6 december, 6 februari, 11 maart, 14 juni
  • Studiewerkmiddagen team: Op deze data zijn alle kinderen om 12.30 uur uit.
    3 oktober, 13 november, 29 februari, 20 juni

Verlof

Alle kinderen moeten het wettelijk vastgestelde aantal uren naar school. Voor het basisonderwijs geldt: 7520 uur, verspreid over 8 jaar.
Kinderen moeten in deze tijd veel leren. We kunnen en mogen daarom niet zomaar verlof geven voor een extra vakantie, weekendje weg of tijdens schooltijd naar de tandarts voor de halfjaarlijkse controle.
Verlof dient alleen voor speciale gelegenheden. U kunt hiervoor een formulier ophalen op de administratie.

  • Vakantieverlof moet u 8 weken van tevoren aanvragen bij de teamleider
  • Vakantieverlof wordt alleen gegeven wanneer het vanwege het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens schoolvakanties op reis te gaan. Indien dit op u van toepassing is, kan eenmaal per schooljaar door de schoolleiding vrij worden gegeven voor hoogstesn 10 aaneengesloten schooldagen; uw aanvraag moet voorzien zijn van een werkgeversverklaring, waaruit de noodzakelijkheid blijkt
  • Extra vakantieverlof is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie
  • Ongeoorloofd verzuim (ook veelvuldig te laat komen) wordt door school gemeld bij de leerplichtambtenaar

Zorg, vragen, problemen

Indien leerkrachten zich zorgen maken m.b.t. de ontwikkeling van kinderen, nemen zij contact op met ouders. We verwachten dat andersom ook van ouders: als u zich zorgen maakt over uw kind en/of vragen hebt over zijn of haar ontwikkeling, neem alstublieft contact op met de leerkracht van uw kind. Samen weten we meer dan alleen!

Deel ons

Volg ons

© Silverster Bernadette. Website Van Dongen Design - Inloggen

Adresgegevens

Silvester - Bernadette
Dahliastraat 2
5701 ET Helmond
Telefoon: 0492 - 523775
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.silvester-bernadette.nl